ลองตอบคำถามทางการเมือง

นโยบายของ Fianna Fáil เกี่ยวกับปัญหา education

ผู้สมัคร

หัวข้อ

การศึกษา  ›  หลักสูตรภาษาไอริช

หากภาษาไอริชยังคงเป็นหัวข้อบังคับในหลักสูตรระดับชาติหรือไม่?

  ข้อความสาธารณะใช่

การศึกษา  ›  ค่าเทอม

ไอร์แลนด์ควรยกเลิกค่าธรรมเนียมการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือไม่?

  ข้อความสาธารณะไม่มี แต่พวกเขาควรจะลดลง

การศึกษา  ›  โครงการฟรีค่าเล่าเรียนค่าเล่าเรียน

โครงการค่าเล่าเรียนฟรีควรจะสามารถใช้ได้กับนักเรียนต่างประเทศหรือไม่

  ฐานสนับสนุนพรรคไม่มี


ความเชื่อทางการเมืองของคุณมีความคล้ายคลึงกับนโยบายของ Fianna Fáil อย่างไร ทำ แบบทดสอบทางการเมือง เพื่อหาคำตอบ

ภาษาไทย