ลองตอบคำถามทางการเมือง

ค้นหา

ป้อนชื่อผู้สมัครด้านล่าง

ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

นี่คือผู้สมัครที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ให้คะแนนสูงสุดสำหรับ

 • ★★★★★★★★★★

  ความสมบูรณ์

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 434

 • ★★★★★★★★★★

  ความสุจริต

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 397

 • ★★★★★★★★★★

  สติปัญญา

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.8 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 333

 • ★★★★★★★★★★

  ความเป็นผู้นำ

  Gerry Adams รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117

 • ★★★★★★★★★★

  ประสิทธิผล

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.3 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 226

 • ★★★★★★★★★★

  ความมุ่งมั่น

  Gerry Adams รับคะแนน 4.8 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135

 • ★★★★★★★★★★

  วิสัยทัศน์

  Gerry Adams รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 105

 • ★★★★★★★★★★

  การกำหนด

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.4 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 223

 • ★★★★★★★★★★

  ศีลธรรม

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 281

 • ★★★★★★★★★★

  การใช้ความคิดเบื้องต้น

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.2 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 192

 • ★★★★★★★★★★

  ความมั่นคง

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 226

 • ★★★★★★★★★★

  electability

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 239

 • ★★★★★★★★★★

  การทูต

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 293

 • ★★★★★★★★★★

  ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ

  Gerry Adams รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 111

 • ★★★★★★★★★★

  ความสามารถในการรวมกัน

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.4 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 272

 • ★★★★★★★★★★

  ความเห็นอกเห็นใจ

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 310

 • ★★★★★★★★★★

  ความมั่นใจ

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 214

 • ★★★★★★★★★★

  การสื่อสาร

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 306

 • ★★★★★★★★★★

  ความรักชาติ

  Gerry Adams รับคะแนน 4.9 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121

 • ★★★★★★★★★★

  ความเหนียว

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.1 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 189

 • ★★★★★★★★★★

  ประสบการณ์ด้านนโยบายต่างประเทศ

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.4 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 246

 • ★★★★★★★★★★

  ประสบการณ์การทำงานของรัฐบาล

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 214

 • ★★★★★★★★★★

  ความอดทน

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.1 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 183

 • ★★★★★★★★★★

  ความสามารถพิเศษ

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 204

 • ★★★★★★★★★★

  ความคิดสร้างสรรค์

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.4 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 190

 • ★★★★★★★★★★

  ความนอบน้อม

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.4 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 197

 • ★★★★★★★★★★

  สุขภาพ

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.0 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 181

 • ★★★★★★★★★★

  ประสบการณ์ทางธุรกิจ

  Michael D. Higgins รับคะแนน 3.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 182

 • ★★★★★★★★★★

  ความรู้สึกของอารมณ์ขัน

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.3 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 189

ภาษาไทย