ลองตอบคำถามทางการเมือง

ค้นหา

ป้อนชื่อผู้สมัครด้านล่าง

ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

นี่คือผู้สมัครที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ให้คะแนนสูงสุดสำหรับ

 • ★★★★★★★★★★

  ความสมบูรณ์

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 431

 • ★★★★★★★★★★

  ความสุจริต

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 392

 • ★★★★★★★★★★

  สติปัญญา

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.8 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 330

 • ★★★★★★★★★★

  ความเป็นผู้นำ

  Gerry Adams รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114

 • ★★★★★★★★★★

  ประสิทธิผล

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.3 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 226

 • ★★★★★★★★★★

  ความมุ่งมั่น

  Gerry Adams รับคะแนน 4.8 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132

 • ★★★★★★★★★★

  วิสัยทัศน์

  Gerry Adams รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 102

 • ★★★★★★★★★★

  ศีลธรรม

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 279

 • ★★★★★★★★★★

  ความมั่นคง

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 226

 • ★★★★★★★★★★

  การสื่อสาร

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 304

 • ★★★★★★★★★★

  ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ

  Gerry Adams รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 108

 • ★★★★★★★★★★

  electability

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 238

 • ★★★★★★★★★★

  การทูต

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 291

 • ★★★★★★★★★★

  ความสามารถในการรวมกัน

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.4 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 270

 • ★★★★★★★★★★

  ความเห็นอกเห็นใจ

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.7 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 307

 • ★★★★★★★★★★

  ความมั่นใจ

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 213

 • ★★★★★★★★★★

  ความรักชาติ

  Gerry Adams รับคะแนน 4.9 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118

 • ★★★★★★★★★★

  ประสบการณ์ด้านนโยบายต่างประเทศ

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.4 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 246

 • ★★★★★★★★★★

  ประสบการณ์การทำงานของรัฐบาล

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.6 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 213

 • ★★★★★★★★★★

  ความสามารถพิเศษ

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.5 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 203

 • ★★★★★★★★★★

  ความคิดสร้างสรรค์

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.4 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 190

 • ★★★★★★★★★★

  ความนอบน้อม

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.4 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 196

 • ★★★★★★★★★★

  ความรู้สึกของอารมณ์ขัน

  Michael D. Higgins รับคะแนน 4.3 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 188

ภาษาไทย