Prova den politiska frågesport
+

Fianna Fáil plattform och policy

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Lika lön

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor?

  Offentliga uttalandenJa

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Ska Irland utträda ur EU?

  Offentliga uttalandenNej

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

  Offentliga uttalandenMot abort, med tillåt när det handlar om våldtäkt, incest eller fara för mor eller barn

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

  Partiets supportbasJa, så länge de klarar av samma bakgrundskontroller som vanliga par

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

  Partiets supportbasJa


Hur liknar din politiska tro på Fianna Fáil politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Utrikespolitik  ›  Militär neutralitet

Bör Irland sluta sin traditionella militära neutralitetspolitik?

  Offentliga uttalandenNej

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

  Offentliga uttalandenNej

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

  Partiets supportbasJa, men ge kyrkor rätt att vägra samkönade bröllop

Ekonomin  ›  Subventionerade bostäder

Ska finansieringen för bostadshus ökas?

  Partiets supportbasJa

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

  Offentliga uttalandenJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

  Partiets supportbasJa, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

  Partiets supportbasJa, och förbjud alla disponibla produkter som inte är gjorda av minst 75 % biologiskt nedbrytbart material

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

  Partiets supportbasNej, tjänstgöring bör vara ett val istället för en plikt

Ekonomin  ›  Skatter

Om Irland höja skatterna på de rika?

  Offentliga uttalandenNej, men sänk skatten för fattiga

Ekonomin  ›  Vattenavgifter

Ska vattenavgifterna avskaffas?

  Offentliga uttalandenJa

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Pensionsålder för politiker

Skulle politiker vara skyldiga att vänta till 65 års ålder för att få pension?

  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Irish Language Curriculum

Skulle det irländska språket vara ett obligatoriskt ämne på den nationella läroplanen?

  Offentliga uttalandenJa

Sjukvård  ›  NHS Healthcare System

Bör Irland anta ett folkhälso-system som liknar NHS i Storbritannien?

  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Studieavgifter

Bör Irland avskaffa universitetsavgifterna?

  Offentliga uttalandenNej, men de bör sänkas

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

  Partiets supportbasNej, men vi bör avvisa invandrare för "högriskländer"

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

  Partiets supportbasMindre, och hälsovårdsbranschen bör inte privatiseras

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Offentliga uttalandenJa

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Om Irland ta emot flyktingar från Syrien?

  Partiets supportbasJa, men ta bara emot familjer (inga ensamkommande muslimska män)

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

  Partiets supportbasJa, men bara om det inte finns någon chans att de överlever sin sjukdom

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till Irland?

  Partiets supportbasNej, och vi borde öka antalet immigranter som vi för närvarande tillåter in i landet

Utbildning  ›  Niqab

Ska flickor tillåtas att bära niqab eller burka i katolska skolor?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  United Ireland

Stöder du ett enat Irland?

  Offentliga uttalandenJa

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

  Offentliga uttalandenNej, vi borde ha hårdare lagar mot droger

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

  Partiets supportbasNej, för många oskyldiga döms

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Partiets supportbasJa, och justera den varje år efter inflationen

Inrikespolitiska  ›  Skydd för visselblåsare

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

  Partiets supportbasJa, men endast om det inte innebär ett hot mot nationens säkerhet att släppa informationen

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

  Partiets supportbasNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Om regeringen avskaffa arvsskatten?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag?

  Partiets supportbasÖka

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

  Partiets supportbasJa

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

  Offentliga uttalandenNej

Invandring  ›  Invandrarkvot i EU

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det finnas färre eller fler restriktioner för nuvarande sociala förmåner?

  Partiets supportbasFler

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

  Offentliga uttalandenNej

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska socialtjänstemottagare testas för droger?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Partiets supportbasNej, reducera istället antalet statstjänstemän

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

  Partiets supportbasNej, privata fängelser kommer att offra kvaliteten på vård och rehabiliteringstjänster för vinst

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Partiets supportbasNej, men tillåt donationer från fackförbund och ideella

Utrikespolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Borde Storbritannien tillåtas tillgång till europeiska marknader när de lämnar EU?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Israel-bojkott

Bör det vara olagligt att gå med i en bojkott av Israel?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  EU Auktoritära sanktioner

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar?

  Partiets supportbasJa

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

  Partiets supportbasJa, så länge de klarar samma fysiska tester som män

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Offentliga uttalandenJa, men i form av skattelättnader för låginkomsttagare

Utrikespolitik  ›  EU-armén

Stödjer du skapandet av en europeisk armé?

  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Immigrant sociala förmåner

Ska regeringen ge utlänningar sociala förmåner?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

  Partiets supportbasNej, mer forskning behövs för att avgöra de långsiktiga effekterna av fracking

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Ska invandrare till Irland tillåtas att hålla dubbelt medborgarskap status?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Partiets supportbasDe hjälper, men förbjud dem från att göra politiska donationer

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Räv jakt

Stöder du med att jaga rävar med hundar?

  Partiets supportbasNej, det här är en grym sport som borde förbli olaglig

Utbildning  ›  Fria Studieavgifter Scheme

Skulle den fria studieavgifter system vara tillgängliga för utländska studenter?

  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Fri rättshjälp

Bör upprepade brottslingar ha rätt till fri rättshjälp?

  Partiets supportbasNej

Social  ›  Transgender-idrottare

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser?

  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  back~~POS=TRUNC

Skulle Storbritannien och Nordirland vara kvar inom EU: s tullområde efter Brexit?

  Partiets supportbasJa

Val  ›  Rösträtt utomlands

Ska irländska medborgare, som bor utomlands och i Nordirland, ha rätt att rösta i presidentvalet?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Länder i EU

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande är bosatta i Irland har rätt att rösta?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Ska det vara olagligt att bränna den irländska flaggan?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Ska Irland öka eller minska utgifterna utländskt bistånd?

  Offentliga uttalandenÖka

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Partiets supportbasNej

Val  ›  Seanad Éireann folkomröstning

Ska Seanad avskaffas?

  Offentliga uttalandenNej

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Nordirland maktdelning

Om maktdelning länsstyrelsen återställas i Nordirland?

  Offentliga uttalandenJa, men det nuvarande parlamentariska systemet behöver reformer.

Inrikespolitiska  ›  Seanad Éireann valsystem

Skulle Seanad vara en helt vald kropp?

  Offentliga uttalandenNej, men det borde finnas en betydande majoritet av senatörer som direkt väljs genom allmän rösträtt.

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare?

  Partiets supportbasÖka

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Central EU-myndighet

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Offentliga uttalandenJa

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Om Irland mörda misstänkta terrorister i utlandet?

  Partiets supportbasNej, tillfångata, förhör och fängsla dem istället

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Ska Irland öka eller minska militärutgifterna?

  Offentliga uttalandenÖka

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

  Offentliga uttalandenNej

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Bör det finnas tidsbegränsningar för medlemmar av Dáil?

  Offentliga uttalandenNej

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

  Offentliga uttalandenMinskas, för att ge ekonomisk tillväxt

Utrikespolitik  ›  Europakommissionen

Borde Europakommissionen avvecklas?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Bör irländska medborgare tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton?

  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Invandrarbarn

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer?

  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Dáil Deltagande

Borde välvalda parlamentsledamöter i Nordirland kunna sitta och delta i Dáil?

  Offentliga uttalandenNej, men det borde vara en representativ roll för irländska medborgare som bor utomlands och i Nordirland inom en reformerad Seanad.

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Offentliga uttalandenJa, men med mer transparens

Val  ›  förtroendevalda

Om antalet förtroendevalda minskas?

  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Spelande

Skulle regeringen förbjuda spel?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Tech Monopol

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google?

  Partiets supportbasNej

Svenska