Prøv den politiske quiz

Socialdemokraterne platform og politikker

Kandidater

Emner

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Union

Skulle Irland udtræde af Den Europæiske Union?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Ligeløn

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

  Offentlige erklæringerFor valg

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

  Partiets støttebaseJa


Hvor ligner din politiske tro på Social Democrats politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Militær neutralitet

Skal Irland afslutte sin traditionelle politik for militærneutralitet?

  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Sociale boliger

Skal finansieringen af ​​sociale boliger øges?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Skatter

Skulle Irland hæve skatterne på de rige?

  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  NHS Healthcare System

Skal Irland vedtage et folkesundhedssystem svarende til NHS i Storbritannien?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Minimumsløn

Skulle regeringen hæve den nationale mindsteløn?

  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  Irish Language Curriculum

Skal det irske sprog forblive et obligatorisk emne på den nationale pensum?

  Partiets støttebaseJa, men fokus mere på evnen til at tale og forstå sproget i stedet for at analysere digte, historier og sætninger

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  undervisningsafgift

Skal Irland afskaffe universitetsundervisningsafgifter?

  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  United Irland

Har du støtte et forenet Irland?

  Partiets støttebaseJa, men kun hvis begge sider selvstændigt og overvældende stemmer for det

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

  Partiets støttebaseMindre

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Pensionsalder for politikere

Bør politikere være forpligtet til at vente til 65 år for at få pension?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Israel boykot

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel?

  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skulle der være et midlertidigt forbud mod al indvandring til Irland?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

  Partiets støttebaseHæv

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal sociale velfærdsmodtagere testes for stoffer?

  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Fox Jagt

Støtter du udøvelsen af ​​jagtrev med hunde?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Vandafgifter

Skal vandafgifter afskaffes?

  Offentlige erklæringerJa

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  Niqāb

Skal piger have lov til at bære niqab eller burka i katolske skoler?

  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere begrænsninger på nuværende sociale ydelser?

  Partiets støttebaseFærre

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder?

  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Skulle Irland acceptere flygtninge fra Syrien?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  arveafgift

Skulle regeringen afskaffe arveafgift?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  EU Army

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær?

  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

  Partiets støttebaseNej, vi skal investere i renere alternativer såsom vind, vandkraft, thorium og jordvarme

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  bagstopper

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk?

  Partiets støttebaseJa, men regeringen bør give gratis sprogkurser

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Immigrant velfærdsydelser

Skal regeringen udstyre sociale ydelser til udlændinge?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

  Partiets støttebaseHjælper

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Skulle Irland myrde mistænkte terrorister i udlandet?

  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Irland have lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere?

  Partiets støttebaseForøg

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

  Offentlige erklæringerJa

Valg  ›  Stemmerettigheder i udlandet

Skal irske statsborgere, der bor i udlandet og i Nordirland, ret til at stemme i præsidentvalget?

  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  Gratis Studieafgifter Scheme

Skulle den frie studieafgifter ordning være til rådighed for udenlandske studerende?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Skal der være tidsbegrænsninger for medlemmer af Dáil?

  Partiets støttebaseJa, og sænk deres løn og pensionsfordele

Forbrydelse  ›  Gratis juridisk hjælp

Skal gentagne lovovertrædere have ret til gratis retshjælp?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Nordirland Power Sharing

Skulle magtdeling provinsielle regering blive genoprettet i Nordirland?

  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Seanad Éireann valgsystem

Skal Seanad være en fuldt udvalgt organ?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

  Partiets støttebaseSænkes, men kun på mad og medicin

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Irland, har ret til at stemme?

  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Skulle Irland øge eller mindske udgifterne udenlandsk bistand?

  Partiets støttebaseForøg

Valg  ›  Seanad Éireann Folkeafstemning

Skal Seanad afskaffes?

  Partiets støttebaseNej, men gør det til en krop, der vælges fuldt ud af folket

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  folkevalgte

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

  Partiets støttebaseJa, så længe skatteindtægterne til sidst vil overstige skatteincitamenterne

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde den irske flag?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Dáil Deltagelse

Skal de valgte parlamentsmedlemmer i Nordirland være i stand til at sidde og deltage i Dáil?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Gambling

Skulle regeringen forbyde spil?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Bitcoin

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed?

  Partiets støttebaseNej

Dansk