Prøv den politiske quiz

fine Gael platform og politikker

Kandidater

Emner

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Union

Skulle Irland udtræde af Den Europæiske Union?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Ligeløn

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

  Offentlige erklæringerFor valg

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

  Partiets støttebaseJa, men giv kirker ret til at nægte samkøns-ægteskaber

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

  Partiets støttebaseJa, men forøg kun finansieringen af personlig pleje i stedet for at subsidiere lægemiddelvirksomheder


Hvor ligner din politiske tro på Fine Gael politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

  Partiets støttebaseJa, så længe de går igennem de samme baggrundstjek som heteroseksuelle par

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

  Partiets støttebaseJa, og banlys alle engangsprodukter som ikke er lavet af mindst 75% bionedbrydeligt materiale

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

  Partiets støttebaseJa, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion

Udenrigspolitik  ›  Militær neutralitet

Skal Irland afslutte sin traditionelle politik for militærneutralitet?

  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

  Offentlige erklæringerJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

  Partiets støttebaseJa, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Sociale boliger

Skal finansieringen af ​​sociale boliger øges?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Skatter

Skulle Irland hæve skatterne på de rige?

  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  NHS Healthcare System

Skal Irland vedtage et folkesundhedssystem svarende til NHS i Storbritannien?

  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Minimumsløn

Skulle regeringen hæve den nationale mindsteløn?

  Partiets støttebaseJa, og regulere den hvert år i henhold til inflationen

Uddannelse  ›  Irish Language Curriculum

Skal det irske sprog forblive et obligatorisk emne på den nationale pensum?

  Offentlige erklæringerNej

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

  Offentlige erklæringerNej

Uddannelse  ›  undervisningsafgift

Skal Irland afskaffe universitetsundervisningsafgifter?

  Offentlige erklæringerNej, men studietilskud og assistentfond skal være højere.

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

  Partiets støttebaseNej, at tilbringe livstid i fængsel er en strengere straf

Indenrigspolitik  ›  United Irland

Har du støtte et forenet Irland?

  Partiets støttebaseJa, men kun hvis det opnås med fredelige midler

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

  Offentlige erklæringerMere

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Pensionsalder for politikere

Bør politikere være forpligtet til at vente til 65 år for at få pension?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Israel boykot

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel?

  Partiets støttebaseNej, det er et brud på ytringsfriheden

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

  Partiets støttebaseNej, døm dem i stedet til fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

  Partiets støttebaseNej, private fængsler vil ofre kvaliteten af pleje- og rehabiliteringsydelser til fortjeneste

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

  Partiets støttebaseJa, men kun hvis frigivelse af informationerne ikke truer vores nationale sikkerhed

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

  Offentlige erklæringerJa

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skulle der være et midlertidigt forbud mod al indvandring til Irland?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

  Partiets støttebaseNej, men vi burde forbyde immigranter fra "høj risiko"-lande

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

  Offentlige erklæringerFasthold den nuværende procent

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal sociale velfærdsmodtagere testes for stoffer?

  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Fox Jagt

Støtter du udøvelsen af ​​jagtrev med hunde?

  Partiets støttebaseNej, det er en grusom sport, der bør forblive ulovlig

Økonomien  ›  Vandafgifter

Skal vandafgifter afskaffes?

  Offentlige erklæringerNej, men sanktioner skal opkræves på dem, der spilde vand.

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  Niqāb

Skal piger have lov til at bære niqab eller burka i katolske skoler?

  Partiets støttebaseJa, vi skal respektere alle kulturelle og religiøse traditioner

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

  Partiets støttebaseJa, men lad folk bruge privat forsikring

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere begrænsninger på nuværende sociale ydelser?

  Partiets støttebaseMere

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

  Offentlige erklæringerJa, men kun til medicinsk brug

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

  Partiets støttebaseNej, mere research er nødvendigt for at måle effekterne af fraking på lang sigt

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Skulle Irland acceptere flygtninge fra Syrien?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  arveafgift

Skulle regeringen afskaffe arveafgift?

  Offentlige erklæringerNej, men forøg skattefri handel

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

  Partiets støttebaseNej, skæringer i offentlige budgetter vil påvirke økonomien negativt

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

  Partiets støttebaseJa, vi bør respektere alle kulturelle traditioner

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

  Partiets støttebaseNej, og politiske kampagner bør være offentligt finansierede

Udenrigspolitik  ›  bagstopper

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

  Offentlige erklæringerJa, regeringen skal intervenere for at fremskynde en genopretning

Immigration  ›  Immigrant velfærdsydelser

Skal regeringen udstyre sociale ydelser til udlændinge?

  Partiets støttebaseJa, så længe de arbejder og betaler skat

Udenrigspolitik  ›  Hong Kong Fugitive Extradition

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Indvandrerbørn

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

  Partiets støttebaseNej

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Skulle Irland myrde mistænkte terrorister i udlandet?

  Partiets støttebaseNej, fang dem, afhør dem og sæt dem i fængsel, i stedet

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Irland have lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere?

  Partiets støttebaseForøg

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

  Offentlige erklæringerJa, men kun til lokale og præsidentvalg.

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Stemmerettigheder i udlandet

Skal irske statsborgere, der bor i udlandet og i Nordirland, ret til at stemme i præsidentvalget?

  Partiets støttebaseJa, men kun for borgere, der bor i Nordirland

Uddannelse  ›  Gratis Studieafgifter Scheme

Skulle den frie studieafgifter ordning være til rådighed for udenlandske studerende?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Skal der være tidsbegrænsninger for medlemmer af Dáil?

  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Gratis juridisk hjælp

Skal gentagne lovovertrædere have ret til gratis retshjælp?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Nordirland Power Sharing

Skulle magtdeling provinsielle regering blive genoprettet i Nordirland?

  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Seanad Éireann valgsystem

Skal Seanad være en fuldt udvalgt organ?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

  Offentlige erklæringerSænkes, for at skabe økonomisk vækst

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Irland, har ret til at stemme?

  Partiets støttebaseJa, men kun efter at have boet i landet i 10 år

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Skulle Irland øge eller mindske udgifterne udenlandsk bistand?

  Partiets støttebaseFormindsk

Valg  ›  Seanad Éireann Folkeafstemning

Skal Seanad afskaffes?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Irland øge eller mindske militærudgifterne?

  Partiets støttebaseForøg

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Skal irske borgere få lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti?

  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Centrale EU-agentur

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur?

  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

  Partiets støttebaseJa, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  folkevalgte

Skal antallet af valgte repræsentanter reduceres?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

  Offentlige erklæringerJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde den irske flag?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Dáil Deltagelse

Skal de valgte parlamentsmedlemmer i Nordirland være i stand til at sidde og deltage i Dáil?

  Offentlige erklæringerNej, men der bør være en repræsentativ rolle for irske borgere, der bor i udlandet og i Nordirland i et reformeret Seanad.

Økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Gambling

Skulle regeringen forbyde spil?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Bitcoin

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed?

  Partiets støttebaseNej

Dansk