Prøv den politiske quiz

Sinn Fein plattformen og politikk

Kandidater

emner

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Bør Norge trekke seg fra EU?

  Partiets støttebaseNei, men forhandle på nytt om strenge begrensninger på immigrasjon og vilkårene for våre pengebidrag.

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

  Partiets støttebaseFor valg

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

  Offentlige uttalelserJa, så lenge de består de samme bakgrunnssjekkene som heterofile par


Hvor lik er din politiske tro på Sinn Féin politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Militær nøytralitet

Skal Irland avslutte sin tradisjonelle militærneutralitetspolitikk?

  Partiets støttebaseNei

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

  Partiets støttebaseJa, men kun for dødelige smittsomme sykdommer

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Sosial bolig

Skal finansieringen av sosiale boliger økes?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Skatter

Skulle Irland øke skattene på de rike?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  NHS Healthcare System

Skal Irland vedta et helsesystem som ligner NHS i Storbritannia?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Irsk Language Curriculum

Skal det irske språket forbli et obligatorisk emne på den nasjonale læreplanen?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

  Offentlige uttalelserJa, men kun etter en psykologisk eksaminering for å vise at de forstår dette valget fullt ut

Utdannelse  ›  Studieavgift

Skal Irland avskaffe universitetsavgift?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei, for mange mennesker blir uskyldig dømt

Innenrikspolitikk  ›  forent Irland

støtter dere et forent Irland?

  Offentlige uttalelserJa

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

  Offentlige uttalelserMindre, og det bør ikke være noen privatisering av helseindustrien.

Valg  ›  Pensjonsalder for politikere

Bør politikere være pålagt å vente til 65 år for å få pensjon?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Europas forente stater

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Boikott av Israel

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel?

  Offentlige uttalelserNei, dette er en krenkelse av ytringsfriheten

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei, døm dem til livstid i fengsel uten prøveløslatelse i stedet

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

  Partiets støttebaseNei, private fanger vil ofre kvalitet på omsorg og rehabilitering for profitt

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter?

  Offentlige uttalelserØke for store, flernasjonale korporasjoner, men senke for små bedrifter

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Irland?

  Partiets støttebaseNei, men vi bør bruke mer på å øke grensesikkerheten vår

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

  Partiets støttebaseNei, å forby immigranter basert på deres religion er grunnlovsstridig

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Revejakt

Støtter dere praktisering av jakt rever med hunder?

  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

  Partiets støttebaseJa, det er nødvendig å redusere antallet overdosedødsfall

Utdannelse  ›  Niqāb

Bør jenter få lov til å bære niqab eller burka i katolske skoler?

  Partiets støttebaseJa, vi bør respektere alle kulturelle og religiøse tradisjoner

økonomien  ›  Vannavgifter

Skal vannavgifter avskaffes?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere restriksjoner på nåværende sosiale fordeler?

  Offentlige uttalelserFærre, og sørg for at godene går til dem som trenger det mest

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

  Offentlige uttalelserJa, men kun til medisinsk bruk

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

  Partiets støttebaseJa, og nasjonaliser bankene

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

  Partiets støttebaseNei, vi må forske mer for å måle langtidseffektene av fracking

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Bør Norge ta imot flyktninger fra Syria?

  Partiets støttebaseJa, men bare etter grundige bakgrunnssjekker og kontinuerlig overvåkning for å være sikker på at de ikke har tilknytninger til terrorisme

økonomien  ›  Arveavgift

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  EU-hæren

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær?

  Partiets støttebaseNei

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

  Offentlige uttalelserNei

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

  Partiets støttebaseJa, vi bør respektere alle kulturelle tradisjoner

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  løpssperre

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

  Offentlige uttalelserJa, men i form av økt investering i infrastruktur

Innvandring  ›  Innvandrervelferdsytelser

Skal regjeringen yte sosiale velferd til utlendinger?

  Partiets støttebaseJa, så lenge de jobber og betaler skatt

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Hong Kong Fugitive Extradition

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

  Partiets støttebaseHjelp

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Skulle Irland drepe mistenkte terrorister i utlandet?

  Partiets støttebaseNei, ta dem til fange, forhør dem og sett dem i fengsel i stedet

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

  Offentlige uttalelserJa

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Skal innvandrere til Irland få lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus?

  Partiets støttebaseJa, men de bør ikke være i stand til å gjøre krav på statsborgerskap i mer enn to nasjoner

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

  Partiets støttebaseØke, økonomien vår er avhengig av at bedrifter ansetter de beste arbeiderne som koster minst.

Utenrikspolitikk  ›  EU-land

Dersom antall land i EU reduseres til 15?

  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

  Offentlige uttalelserJa

Valg  ›  Stemmerettigheter i utlandet

Bør irske borgere, som bor i utlandet og i Nord-Irland, rett til å stemme i presidentvalget?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Bør det være tidsbegrensninger for medlemmer av Dáil?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  EU-kommisjonen

Dersom EU-kommisjonen demonteres?

  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Gratis juridisk hjelp

Bør gjentatte lovbrytere ha rett til gratis rettshjelp?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Seanad Éireann valgsystem

Skal Seanad være en fullstendig valgt kropp?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Nord-Irland maktfordeling

Dersom maktdeling provinsielle regjeringen bli gjenopprettet i Nord-Irland?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Post Brexit UK

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Merverdiavgift

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

  Partiets støttebaseRedusere

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Irland, har rett til å stemme?

  Partiets støttebaseJa, men kun etter å ha bodd i landet i 10 år

Valg  ›  Seanad Éireann Folkeavstemning

Skal Seanad avskaffes?

  Offentlige uttalelserJa

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Skulle Irland øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

  Partiets støttebaseRedusere

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Skulle irske borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Skulle Irland øke eller redusere militære utgifter?

  Offentlige uttalelserØke

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

  Partiets støttebaseJa, bortsett fra straffedømte som er dømt for drap eller voldelige forbrytelser

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

  Offentlige uttalelserJa

Valg  ›  tillitsvalgte

Dersom antall folkevalgte reduseres?

  Partiets støttebaseNei, men redusere sine lønninger og pensjonsytelser

Utenrikspolitikk  ›  EU Autoritære Sanksjoner

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det irske flagget?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Dáil Deltagelse

Bør valgte parlamentsmedlemmer i Nord-Irland kunne sitte og delta i Dáil?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  gambling

Skulle regjeringen forby gambling?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Bitcoin

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta?

  Partiets støttebaseNei

Norsk