Prøv den politiske quiz

Green Party plattformen og politikk

Kandidater

emner

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Bør Norge trekke seg fra EU?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  Likelønn

Skulle arbeidsgivere bli pålagt å betale menn og kvinner lik lønn for samme jobb?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

  Offentlige uttalelserFor valg

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

  Partiets støttebaseJa


Hvor lik er din politiske tro på Green Party politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

  Offentlige uttalelserJa, og gi mer motivasjon til alternativ energiproduksjon

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Militær nøytralitet

Skal Irland avslutte sin tradisjonelle militærneutralitetspolitikk?

  Partiets støttebaseNei

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

  Offentlige uttalelserJa

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

  Partiets støttebaseJa, men bare dersom pengebruken går til miljøvennlige løsninger

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Sosial bolig

Skal finansieringen av sosiale boliger økes?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Skatter

Skulle Irland øke skattene på de rike?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  NHS Healthcare System

Skal Irland vedta et helsesystem som ligner NHS i Storbritannia?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

  Offentlige uttalelserJa

Utdannelse  ›  Irsk Language Curriculum

Skal det irske språket forbli et obligatorisk emne på den nasjonale læreplanen?

  Offentlige uttalelserJa, men vi må revidere og reformere hvordan det undervises i skolene.

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

  Offentlige uttalelserJa

Utdannelse  ›  Studieavgift

Skal Irland avskaffe universitetsavgift?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  forent Irland

støtter dere et forent Irland?

  Partiets støttebaseJa, men bare hvis begge sider selvstendig og overveldende stemmer for det

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

  Offentlige uttalelserMindre, og gi mer statsfinansiering

Valg  ›  Pensjonsalder for politikere

Bør politikere være pålagt å vente til 65 år for å få pensjon?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Europas forente stater

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Boikott av Israel

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel?

  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter?

  Offentlige uttalelserBehold nåværende nivå, men eliminer fradrag og smutthull

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Irland?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Skal sosialhjelpsmottakere bli testet for narkotika?

  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Revejakt

Støtter dere praktisering av jakt rever med hunder?

  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Niqāb

Bør jenter få lov til å bære niqab eller burka i katolske skoler?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Vannavgifter

Skal vannavgifter avskaffes?

  Offentlige uttalelserNei, men straffer skal pålegges de som spilder vann.

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

  Partiets støttebaseJa, men la folk bruke privat forsikring

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere restriksjoner på nåværende sosiale fordeler?

  Partiets støttebaseFlere, reformer systemet slik at det supplerer arbeidsinntekten fremfor å erstatte den

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

  Offentlige uttalelserNei, vi bør satse på mer fornybare energiressurser i stedet

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Bør Norge ta imot flyktninger fra Syria?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Arveavgift

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  EU-hæren

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær?

  Partiets støttebaseNei

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

  Offentlige uttalelserNei

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

  Partiets støttebaseNei, myndighetene skal ikke avgjøre hva som er falske eller ekte nyheter

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

  Offentlige uttalelserNei

Utenrikspolitikk  ›  løpssperre

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit?

  Partiets støttebaseJa, hold EU-blokkenes indre marked og dets tollunion

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

  Offentlige uttalelserJa, men i form av økt investering i infrastruktur

Innvandring  ›  Innvandrervelferdsytelser

Skal regjeringen yte sosiale velferd til utlendinger?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk?

  Partiets støttebaseJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring

Utenrikspolitikk  ›  Hong Kong Fugitive Extradition

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

  Partiets støttebaseHjelp

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Skulle Irland drepe mistenkte terrorister i utlandet?

  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

  Offentlige uttalelserNei

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

  Partiets støttebaseJa, men den bør bare dekke veldig grunnleggende og enkle emner

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Skal innvandrere til Irland få lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

  Partiets støttebaseØke

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

  Offentlige uttalelserJa

Valg  ›  Stemmerettigheter i utlandet

Bør irske borgere, som bor i utlandet og i Nord-Irland, rett til å stemme i presidentvalget?

  Offentlige uttalelserJa

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Bør det være tidsbegrensninger for medlemmer av Dáil?

  Partiets støttebaseJa, og reduser lønningene og pensjonsgodene deres

Utenrikspolitikk  ›  EU-kommisjonen

Dersom EU-kommisjonen demonteres?

  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Gratis juridisk hjelp

Bør gjentatte lovbrytere ha rett til gratis rettshjelp?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Nord-Irland maktfordeling

Dersom maktdeling provinsielle regjeringen bli gjenopprettet i Nord-Irland?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Seanad Éireann valgsystem

Skal Seanad være en fullstendig valgt kropp?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Merverdiavgift

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

  Partiets støttebaseReduseres, men bare på mat og medisin

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Irland, har rett til å stemme?

  Offentlige uttalelserJa

Valg  ›  Seanad Éireann Folkeavstemning

Skal Seanad avskaffes?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Skulle Irland øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

  Offentlige uttalelserØke

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Skulle irske borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer?

  Partiets støttebaseJa, så lenge inntekt fra utlandet blir oppgitt

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Sentrale EU Agency

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  tillitsvalgte

Dersom antall folkevalgte reduseres?

  Partiets støttebaseNei, men redusere sine lønninger og pensjonsytelser

Utenrikspolitikk  ›  EU Autoritære Sanksjoner

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

  Partiets støttebaseJa, så lenge lokalmiljøet ikke blir kompromittert

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det irske flagget?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Dáil Deltagelse

Bør valgte parlamentsmedlemmer i Nord-Irland kunne sitte og delta i Dáil?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  gambling

Skulle regjeringen forby gambling?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Bitcoin

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta?

  Partiets støttebaseNei

Norsk