Prøv den politiske quiz

Fianna Fáil plattformen og politikk

Kandidater

emner

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Bør Norge trekke seg fra EU?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  Likelønn

Skulle arbeidsgivere bli pålagt å betale menn og kvinner lik lønn for samme jobb?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

  Offentlige uttalelserRett til liv, men tillat i tilfeller der det er på grunn av voldtekt, incest eller det er fare for livet til mor eller barn

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

  Partiets støttebaseJa, men gi kirker retten til å nekte å utføre likekjønnete seremonier

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

  Partiets støttebaseJa, men kun økt finansiering av personlig behandling, i stedet for å støtte medisinselskaper


Hvor lik er din politiske tro på Fianna Fáil politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

  Partiets støttebaseJa, så lenge de består de samme bakgrunnssjekkene som heterofile par

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

  Partiets støttebaseJa, og gi mer motivasjon til alternativ energiproduksjon

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

  Partiets støttebaseJa, og forby alle engangsprodukter som ikke består av minst 75% biologisk nedbrytbart materiale

Utenrikspolitikk  ›  Militær nøytralitet

Skal Irland avslutte sin tradisjonelle militærneutralitetspolitikk?

  Offentlige uttalelserNei

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

  Offentlige uttalelserJa

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  Sosial bolig

Skal finansieringen av sosiale boliger økes?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Skatter

Skulle Irland øke skattene på de rike?

  Offentlige uttalelserNei, men senk skattenivået for de fattige

Helsevesen  ›  NHS Healthcare System

Skal Irland vedta et helsesystem som ligner NHS i Storbritannia?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

  Partiets støttebaseJa, og juster den hvert år i overensstemmelse med inflasjonen

Utdannelse  ›  Irsk Language Curriculum

Skal det irske språket forbli et obligatorisk emne på den nasjonale læreplanen?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

  Partiets støttebaseJa, men kun dersom det ikke er noen sjanse for at de vil overleve sykdommen sin

Utdannelse  ›  Studieavgift

Skal Irland avskaffe universitetsavgift?

  Offentlige uttalelserNei, men de bør reduseres

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  forent Irland

støtter dere et forent Irland?

  Offentlige uttalelserJa

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

  Partiets støttebaseNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

  Partiets støttebaseMindre, og det bør ikke være noen privatisering av helseindustrien.

Valg  ›  Pensjonsalder for politikere

Bør politikere være pålagt å vente til 65 år for å få pensjon?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Europas forente stater

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei, døm dem til livstid i fengsel uten prøveløslatelse i stedet

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

  Partiets støttebaseNei, private fanger vil ofre kvalitet på omsorg og rehabilitering for profitt

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

  Partiets støttebaseJa, men bare dersom offentliggjøring av informasjonen ikke truer vår nasjonale sikkerhet

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

  Partiets støttebaseJa, så lenge de består de samme fysiske prøvene som menn

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter?

  Partiets støttebaseBehold nåværende nivå

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Irland?

  Partiets støttebaseNei, men vi bør bruke mer på å øke grensesikkerheten vår

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

  Partiets støttebaseNei, men vi bør forby immigranter fra "høy risiko"-land

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

  Offentlige uttalelserNei, narkotikalovene bør bli strengere

miljøet  ›  Revejakt

Støtter dere praktisering av jakt rever med hunder?

  Partiets støttebaseNei, dette er en grusom sport som bør forbli ulovlig

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Vannavgifter

Skal vannavgifter avskaffes?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

  Partiets støttebaseJa, dette systemet garanterer helsetjenester til alle

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere restriksjoner på nåværende sosiale fordeler?

  Partiets støttebaseMer

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser?

  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

  Partiets støttebaseNei, vi må forske mer for å måle langtidseffektene av fracking

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Bør Norge ta imot flyktninger fra Syria?

  Partiets støttebaseJa, men ta kun imot familier (ingen enslige muslimske menn)

økonomien  ›  Arveavgift

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

  Partiets støttebaseNei, reduser antallet embetsmenn i stedet

Utenrikspolitikk  ›  EU-hæren

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær?

  Partiets støttebaseNei

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

  Offentlige uttalelserNei

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

  Partiets støttebaseJa, men deres identitet må bli bekreftet privat av kvinnelig personell.

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

  Partiets støttebaseNei, denne typen donasjoner blir bare til bestikkelser

Utenrikspolitikk  ›  løpssperre

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

  Offentlige uttalelserJa, men i form av skattelette til borgere med lav inntekt

Innvandring  ›  EU Migrant Kvote

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

  Partiets støttebaseHjelper, i teorien, men har nylig blitt korrupt og bør få makten sin redusert

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Skulle Irland drepe mistenkte terrorister i utlandet?

  Partiets støttebaseNei, ta dem til fange, forhør dem og sett dem i fengsel i stedet

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Skal innvandrere til Irland få lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

  Offentlige uttalelserJa

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

  Partiets støttebaseØke

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Stemmerettigheter i utlandet

Bør irske borgere, som bor i utlandet og i Nord-Irland, rett til å stemme i presidentvalget?

  Partiets støttebaseJa, men bare for borgere som bor i Nord-Irland

Utdannelse  ›  Gratis Skolepenger Scheme

Skulle det frie skolepenger ordningen være tilgjengelig for utenlandske studenter?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Bør det være tidsbegrensninger for medlemmer av Dáil?

  Offentlige uttalelserNei

Utenrikspolitikk  ›  EU-kommisjonen

Dersom EU-kommisjonen demonteres?

  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Gratis juridisk hjelp

Bør gjentatte lovbrytere ha rett til gratis rettshjelp?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Nord-Irland maktfordeling

Dersom maktdeling provinsielle regjeringen bli gjenopprettet i Nord-Irland?

  Offentlige uttalelserJa, men dagens parlamentariske system trenger reform.

Innenrikspolitikk  ›  Seanad Éireann valgsystem

Skal Seanad være en fullstendig valgt kropp?

  Offentlige uttalelserNei, men det skal være et betydelig flertall av senatorer som er valgt direkte gjennom alminnelig valg.

økonomien  ›  Merverdiavgift

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

  Offentlige uttalelserReduseres, for å gi økonomisk vekst

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Irland, har rett til å stemme?

  Partiets støttebaseJa, men kun dersom de er borgere i Europaunionen

Valg  ›  Seanad Éireann Folkeavstemning

Skal Seanad avskaffes?

  Offentlige uttalelserNei

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Skulle Irland øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

  Offentlige uttalelserØke

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Skulle irske borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Skulle Irland øke eller redusere militære utgifter?

  Offentlige uttalelserØke

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

  Partiets støttebaseJa, alle statsborgere fortjener stemmerett

Utenrikspolitikk  ›  Sentrale EU Agency

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå?

  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

  Offentlige uttalelserNei

Valg  ›  tillitsvalgte

Dersom antall folkevalgte reduseres?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det irske flagget?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Dáil Deltagelse

Bør valgte parlamentsmedlemmer i Nord-Irland kunne sitte og delta i Dáil?

  Offentlige uttalelserNei, men det burde være en representativ rolle for irske borgere som bor i utlandet og i Nord-Irland i et reformert Seanad.

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

  Offentlige uttalelserJa, men med mer gjennomsiktighet

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

  Partiets støttebaseNei

Norsk