ลองตอบคำถามทางการเมือง

นโยบายของ Social Democrats เกี่ยวกับปัญหา domestic policy

ผู้สมัคร

หัวข้อ

นโยบายภายในประเทศ  ›  การเฝ้าระวังของรัฐบาล

รัฐบาลควรจะตรวจสอบโทรศัพท์และอีเมล์

  ฐานสนับสนุนพรรคไม่มี

นโยบายภายในประเทศ  ›  ประเทศไอร์แลนด์

คุณสนับสนุนสหรัฐไอร์แลนด์?

  ฐานสนับสนุนพรรคใช่ แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายเป็นอิสระและขาดลอยลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ

นโยบายภายในประเทศ  ›  การคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล

รัฐบาลควรผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลหรือไม่

  ฐานสนับสนุนพรรคใช่

นโยบายภายในประเทศ  ›  นโยบายยาเสพติด

คุณอยู่ในความโปรดปรานของ decriminalizing ใช้ยาเสพติด?

  ฐานสนับสนุนพรรคใช่

นโยบายภายในประเทศ  ›  การโฆษณาทางการเมืองบนโซเชียลมีเดีย

บริษัท โซเชียลมีเดียควรห้ามโฆษณาทางการเมืองหรือไม่?

  ฐานสนับสนุนพรรคใช่


ความเชื่อทางการเมืองของคุณมีความคล้ายคลึงกับนโยบายของ Social Democrats อย่างไร ทำ แบบทดสอบทางการเมือง เพื่อหาคำตอบ

นโยบายภายในประเทศ  ›  ไอร์แลนด์เหนือพลังงานร่วมกัน

ควรพลังงานร่วมรัฐบาลถูกเรียกคืนในไอร์แลนด์เหนือ?

  ฐานสนับสนุนพรรคใช่

นโยบายภายในประเทศ  ›  การจำกัดวาระ

ควรมีข้อ จำกัด ระยะสำหรับสมาชิกของDáilหรือไม่?

  ฐานสนับสนุนพรรคควร และควรลดเงินเดือนและสิทธิประโยชน์หลังเกษียณของพวกเขาด้วย

นโยบายภายในประเทศ  ›  ระบบเลือกตั้ง Seanad Éireann

ควร Seanad จะได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดร่างกาย?

  ฐานสนับสนุนพรรคใช่

นโยบายภายในประเทศ  ›  การเผาไหม้ธง

มันควรจะผิดกฎหมายในการเผาธงไอริช?

  ฐานสนับสนุนพรรคไม่มี

นโยบายภายในประเทศ  ›  การมีส่วนร่วมของDáil

ควรเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในไอร์แลนด์เหนือสามารถนั่งและมีส่วนร่วมในDáilได้หรือไม่?

  ฐานสนับสนุนพรรคไม่มี

นโยบายภายในประเทศ  ›  การเล่นการพนัน

รัฐบาลควรห้ามการพนัน?

  ฐานสนับสนุนพรรคไม่มี

ภาษาไทย