Moeten waterkosten worden afgeschaft?

In 2015 zijn binnenlandse waterheffingen ingevoerd voor Ierse huizen die verband houden met een openbare watervoorziening of openbare afvalwaterdiensten. Ierland Water, het nationale watertoestel, beheert de waterkosten. De Water Services (Amendement) Act 2016 heeft echter de afgifte van huishoudelijke waterrekeningen voor het tweede kwartaal van 2016 geschorst. Het heeft ook de binnenlandse waterkosten voor 9 maanden geschorst, van 1 juli 2016 tot 31 maart 2017 zonder kosten of facturering van binnenlandse Klanten in die periode. Deze opschorting is verlengd met nog eens 4 maanden door de Water Services Act (Uitbreiding van de Schorsing van Binnenlandse Waterheffingen Order 2017).

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Indien Ierland te verhogen belastingen voor de rijken?

Australië heeft momenteel een progressief belastingstelsel waarbij hoge inkomens betalen een hoger percentage van de belasting dan lage inkomstenbelasting. Een progressieve inkomstenbelasting systeem is voorgesteld als een instrument aan het terugdringen van ongelijke verdeling van rijkdom.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de financiering van sociale woningbouw worden verhoogd?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid bezuinigen op de overheidsuitgaven om de nationale schuld te verminderen?

In oktober 2015, minister van Financiën Michael Noonan kondigde de Ierse regering zou een totaal van € 750.000.000 in belastingverlagingen uit te voeren, met een vergelijkbare stijging van de uitgaven. Dat zal de regering verlaten met een begrotingstekort van 1,2% van het bruto binnenlands product, een daling van 2,1% in 2014 en een piek van 32,5% in 2010. De regering verwacht dat de economie een groei van 6,2% dit jaar, voordat vertragen tot 4,3% in 2016 en 3% daarna.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid het nationale minimumsalaris moeten verhogen?

In januari 2016, de lage lonen Commissie verhoogde het Ierse minimumloon tot € 9,15 per uur. Minister van Zaken en Werkgelegenheid Ged Nash naar schatting 124.000 werknemers in Ierland een 50 cent verhoging zou ontvangen. De PvdA heeft verdere loonsverhogingen van € 9,65 voorgesteld in 2017, € 10,15 in 2018, € 10,65 in 2019 en € 11,15 in 2020. Voorstanders van de loonstijging stimuleert de economie door het verschuiven van meer inkomen in de arbeidersklasse. Tegenstanders beweren dat het minimumloon stijgt gekwetst kleine bedrijven en verhoging van de werkloosheid.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid afschaffing van de successierechten?

Het landgoed is een belasting die wordt geheven op alle goederen die in de wil van een overledene wordt verklaard. De belasting is ook bekend als de "successierecht" of "dood belasting." In 2016 de belastingvrije drempel voor de overdracht van activa van een ouder om een ​​kind zal toenemen met 24 procent tot € 280.000. Voorstanders van de belasting beweren dat meer landgoederen moeten worden onderworpen aan de belasting en de drempel moet worden verlaagd van 24% naar 20%. Tegenstanders van de belasting beweren dat mensen die inkomstenbelasting hun hele leven hebben betaald niet onderworpen zou moeten zijn om een ​​andere belasting wanneer ze sterven.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten er minder of meer beperkingen komen op de huidige sociale uitkeringen?

In 2011 bedroegen de uitgaven van de Britse overheid aan de verzorgingsstaat £113.1, 16% van het totale budget. In 2020 zullen de uitgaven aan de verzorgingsstaat tot een derde van het budget zijn toegenomen, waarmee het na woonpremies, gemeneentebelastingvoordelen en uitkeringen voor werklozen en mensen met een laag inkomen de grootste kostenpost zal zijn.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten ontvangers van sociale voorzieningen worden getest op drugs?

5 Amerikaanse staten hebben wetten die het welzijn van de ontvangers te worden getest drugs voorbij. Ierland heeft momenteel geen testen bijstandsgerechtigden voor drugs. Voorstanders beweren dat het testen wordt voorkomen dat overheidsgeld wordt gebruikt om drugs gewoonten te subsidiëren en hulp behandeling voor degenen die verslaafd zijn aan drugs. Tegenstanders beweren dat het een verspilling van geld, omdat de tests meer geld dan ze besparen zal kosten.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Ben je voor een programma voor een universeel basisinkomen?

Een Universal Basic Income-programma is een programma voor sociale zekerheid waar alle burgers van een land een regelmatige, onvoorwaardelijke som geld ontvangen van de overheid. De financiering voor Universal Basic Income komt uit belastingen en overheidsinstanties, waaronder inkomsten uit begiftigingen, vastgoed en natuurlijke hulpbronnen. Verscheidene landen, waaronder Finland, India en Brazilië, hebben geëxperimenteerd met een UBI-systeem, maar hebben geen permanent programma geïmplementeerd. Het langst lopende UBI-systeem ter wereld is het Alaska Permanent Fund in de Amerikaanse staat Alaska. In het Alaska Permanent Fund ontvangt elk individu en familie een maandelijkse som die wordt gefinancierd door dividenden uit de olie-inkomsten van de staat. Voorstanders van UBI betogen dat zij armoede zullen verminderen of elimineren door iedereen te voorzien van een basisinkomen om huisvesting en voedsel te dekken. Tegenstanders betogen dat een UBI nadelig zou zijn voor economieën door mensen aan te moedigen om helemaal minder of helemaal uit de werknemers te gaan werken.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Denkt u dat vakbonden de economie goed of kwaad doen?

Er zijn momenteel 55 vakbonden met het lidmaatschap van het Congres, wat neerkomt op ongeveer 600.000 werknemers in Ierland. Vakbonden leden vertegenwoordigen 35% van het land van de beroepsbevolking, tegen 55% in 1980. 50% van de vakbondsleden zijn in de publieke sector. Tegenstanders van de vakbonden van Ierland stellen dat werknemers in de publieke sector te veel voordelen en de overheid kan hen niet aan te passen als gevolg van vakbond contracten. Voorstanders beweren dat de vakbonden werknemers een collectieve stem die nodig is om te onderhandelen over loon en veiligheid van de werknemers.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten bonussen van bankiers worden begrensd op 100% van hun salaris?

In 2014 heeft de EU een wet aangenomen die de bonussen van bankiers aan 100% van hun loon of 200% met de goedkeuring van de aandeelhouders afgedekt. Voorstanders van de kap zeggen dat het stimuleringsmaatregelen zal verminderen voor bankiers om buitensporige risico’s vergelijkbaar met wat heeft geleid tot de financiële crisis van 2008 te nemen. Tegenstanders zeggen dat een dop op beloning van bankiers zal opdrijven non-bonus loon en kosten veroorzaken bank stijgen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid verhogen of verlagen van de belastingdruk voor bedrijven?

Het tarief van de vennootschapsbelasting in Ierland is 12,5 procent en is een van de laagste in de ontwikkelde wereld. Veel multinationale bedrijven, waaronder Microsoft, Apple en Google baseren hun bedrijf in Ierland. De Ierse regering stelt voor het snijden van dat tarief in de helft van de winst onderneming op patenten en intellectuele eigendom. Voorstanders van het lagere belastingtarief beweren dat het lagere tarief motiveert bedrijven op te zetten kantoren in Ierland en banen te creëren. Tegenstanders beweren dat Ierland wordt gebruikt als een off-shore belastingparadijs voor grote bedrijven en het tarief moet worden verhoogd tot andere EU-landen aan te passen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Steun je het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP)?

Het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdag (TTIP) is een voorgesteld handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, met als doel het promoten van handel en multilaterale economische groei. Het verdrag wordt tegengewerkt door vakbonden, goede doelen, ngo's en milieudeskundigen in Europa die het verdrag bekritiseren om het verminderen van regelgeving op voedselveiligheid en milieuwetgeving.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet Ierse burgers worden toegestaan ​​om te sparen of beleggen hun geld in offshore-bankrekeningen?

Een offshore (of buitenlandse) bankrekening is een bankrekening die je in een ander land hebt dan het land waarin je woont. De voordelen van een offshore bankrekening zijn onder andere minder belastingen, privacy, valutadiversificatie, de bescherming van je bezittingen tegen rechtszaken en het verminderen van je politieke risico. In april 2016 gaf Wikileaks 11,5 miljoen vertrouwelijke documenten vrij (ook wel bekend als de Panama Papers) waarin gedetailleerde informatie stond over 214.000 offshore bedrijven die door de het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonesca werden gebruikt. Het document onthulde hoe wereldleiders en rijke individuen geld verstopten in geheime buitenlandse belastingparadijzen. De vrijgave van de documenten hernieuwde een aantal voorstellen om het gebruik van offshore rekeningen en belastingparadijzen te verbieden. Voorstanders van het verbod stellen dat ze verboden zouden moeten worden omdat ze een lange geschiedenis hebben van het helpen bij belastingontduiking, witwassen, illegale wapenhandel en het financieren van terrorisme. Tegenstanders van het verbod beargumenteren dat een repressieve regelgeving het moeilijker zal maken voor Amerikaanse bedrijven om te concurreren en dat het bedrijven verder zal ontmoedigen om zich in de Verenigde Staten te vestigen en daarin te investeren.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden werkgevers verplicht moeten zijn mannen en vrouwen hetzelfde salaris te betalen voor dezelfde job?

Vrouwen in Ierland te verdienen op dit moment een gemiddelde van 14,4 procent minder dan mannen. De loonkloof in Italië is gestegen met 4 procent in vijf jaar, een stijging van 12,4 procent in 2008. De EU-gemiddelde loonverschil tussen mannen en vrouwen is 16,4 procent.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid economische stimuli moeten gebruiken om het land te helpen tijdens een recessie?

Een economische stimulans is een monetair en fiscaal beleid vastgesteld door de overheid met de bedoeling van het stabiliseren van hun economieën tijdens een fiscale crisis. Het beleid omvat een verhoging van de overheidsuitgaven voor infrastructuur, belastingverlagingen en het verlagen van de rente. In 2012 de Ierse overheid investeerde € 2250000000 euro in een aantal vertraagde weg, school en gezondheidszorg bouwprojecten.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden BTW-tarieven moeten worden verhoogd of verlaagd?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid fiscale stimuleringsregelingen voor particuliere ondernemingen moeten treffen om meer banen in het land te houden?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten pensioenbetalingen worden verhoogd voor gepensioneerde overheidsmedewerkers?

Een overheid pensioen is een fonds waarin een som geld wordt toegevoegd tijdens de periode waarin een persoon die in dienst is van de overheid. Wanneer de overheid werknemer met pensioen zijn ze in staat om periodieke betalingen uit het fonds ontvangen om zichzelf te onderhouden. Als het geboortecijfer blijft dalen en de levensverwachting stijgt overheden wereldwijd voorspellen financiële tekorten voor gepensioneerden. Werknemers in Ierland kan beginnen pensioenbetalingen ontvangen op de leeftijd van 65 jaar elke gepensioneerde werknemer kunnen tot € 11,975.60 per jaar. De leeftijd waarop een werknemer kan beginnen met het ontvangen pensioenen in 2028. Tegenstanders van pensioenverhogingen te verhogen tot 67 in 2021 en 68 beweren dat ze zal leiden tot hogere belastingen op de jongere generaties te wijten aan het dalende geboortecijfer. Voorstanders beweren dat de pensioenen moet worden verhoogd om de inflatie te passen en ondersteuning van de ouderen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid tarieven moeten toevoegen of verhogen op producten die het land worden ingevoerd?

Een tarief is een belasting op import of export tussen landen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid Bitcoins moeten classificeren als legale valuta?

Bitcoin is een soort digitale valuta waarbij encryptietechnieken worden gebruikt om de aanmaak van valuta-eenheden te reguleren en het overmaken van gelden te controleren. Het geheel functioneert onafhankelijk van een centrale bank. Bitcoins worden opgeslagen in een digitale portemonnee, die als een soort bankrekening functioneert waarmee gebruikers bitcoins kunnen ontvangen of sturen en voor goederen of diensten kunnen betalen. Bitcoin is anoniem, wat betekent dat ook al worden de transacties in een publiek logbestand vastgelegd, de namen van kopers en verkopers nooit openbaar worden gemaakt.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid Amazon, Facebook en Google verbreken?

In 2019 publiceerden de Europese Unie en de Amerikaanse Democratische Presidentiële Kandidaat Elizabeth Warren voorstellen die Facebook, Google en Amazon zouden reguleren. Senator Warren stelde voor dat de Amerikaanse overheid techbedrijven aanwijst die een wereldwijde omzet hebben van meer dan $ 25 miljard als "platformhulpprogramma’s" en deze opsplitsen in kleinere bedrijven. "Senator Warren stelt dat de bedrijven" de concurrentie hebben platgewalst, onze privéinformatie hebben gebruikt voor winst, en kantelde het speelveld ten opzichte van alle anderen. "De wetgevers in de Europese Unie hebben een aantal regels voorgesteld met een zwarte lijst van oneerlijke handelspraktijken, eisen die bedrijven stellen aan een intern systeem om klachten af te handelen en bedrijven in staat stellen samen te groeperen om platformen aan te klagen. Tegenstanders beweren dat deze bedrijven de consumenten hebben geprofiteerd door gratis online tools aan te bieden en meer concurrentie in de handel brengen. "Opponenten wijzen er ook op dat de geschiedenis heeft aangetoond dat dominantie in technologie een draaideur is en dat veel bedrijven (waaronder IBM in de jaren 80) doorheen zijn gefietst het met weinig tot geen hulp van de overheid.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou iedere 18-jarige inwoner verplicht moeten zijn om minstens één jaar in het leger te dienen?

Militaire dienst is momenteel niet vereist in Ierland.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Indien Ierland accepteren vluchtelingen uit Syrië?

De Verenigde Naties meldden dat meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen in 2015. Ierland naar Europa gevlucht zullen 2.622 Syrische vluchtelingen aanvaarden voor het einde van 2016. Voorstanders beweren dat Italië op zijn beurt moet doen om migranten op de vlucht ISIS helpen. Tegenstanders beweren dat de overheid onvoldoende antecedentenonderzoek heeft getroffen om een ​​immigrant te voorkomen dat het uitvoeren van een terroristische aanslag.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de EU sancties moeten opleggen aan lidstaten met autoritair bestuur?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou het Verenigd Koninkrijk toegang tot de Europese markten moeten krijgen nadat het de EU heeft verlaten?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou het aantal lidstaten van de Europese Unie moeten worden teruggebracht naar vijftien?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de Europese Commissie moeten worden ontbonden?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Indien Ierland verhogen of uitgaven voor buitenlandse hulp te verminderen?

In 2013 gaf Ierland € 628.000.000 in buitenlandse hulp. De regering zegt dat het doel van de steunprogramma’s Ierland is om armoede en honger te verminderen, met name in Afrika bezuiden de Sahara. Het ondersteunt de ontwikkeling op lange termijn en biedt humanitaire hulp in meer dan tachtig van de armste landen ter wereld.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Indien Ierland verhogen of de militaire uitgaven te verlagen?

De gemiddelde EU-land besteedt 1,3% van zijn BBP aan defensie. Ierland besteedt momenteel 0,5% (een daling van 0,4% ten opzichte van 2008). Voorstanders van hogere defensie-uitgaven beweren dat de lage uitgaven zet het land in gevaar en het bestedingsniveau zou worden verhoogd tot andere ontwikkelde landen van de EU aan te passen. Tegenstanders beweren dat het verhogen van de uitgaven is nodig, omdat gewapende conflicten kunnen worden voorkomen door middel van diplomatie.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Steunt u de oprichting van een Europees leger?

In november 2018 kondigden de Duitse bondskanselier Angela Merkel en president Emmanuel Macron van Frankrijk aan dat ze de oprichting van een Europees leger zouden steunen. Mevrouw Merkel zei dat de EU minder op de VS moet vertrouwen voor militaire steun en dat "Europeanen ons lot meer in eigen hand moeten nemen als we willen overleven als een Europese gemeenschap." Mevrouw Merkley zei dat het leger zich niet zou verzetten tegen de NAVO . President Marcon zei dat het leger nodig is om de EU te beschermen tegen China, Rusland en de Verenigde Staten. Voorstanders beweren dat de EU een verenigde verdedigingsmacht mist om plotselinge conflicten buiten de NAVO aan te pakken. Tegenstanders vragen zich af hoe het leger zichzelf zou financieren, aangezien veel EU-landen minder dan 2% van hun BBP uitgeven aan defensie.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de Chinese overheid voortvluchtigen uit Hong Kong kunnen uitleveren?

In oktober 2019 heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een reeks wetsvoorstellen aangenomen ter ondersteuning van demonstranten in Hong Kong die hebben opgeroepen tot democratische hervormingen in de stad. In maart 2019 begon een reeks protesten in de speciale administratieve regio Hongkong van de Volksrepubliek China (HKSAR) nadat de regering de wijzigingswet voor voortvluchtige overtreders had ingevoerd. De wet voortvluchtige overtreders heeft een mechanisme ingesteld voor de overdracht van voortvluchtigen van Hong Kong naar het Chinese vasteland, Macau en Taiwan. Het wetsvoorstel werd voorgesteld in reactie op de moord op Poon Hiu-wing in 2018 in Taiwan. Na de moord verliet haar vriend, Chan Tong-kai, Taiwan en reisde naar Hong Kong waar hij de politie vertelde dat hij Poon had vermoord. De Taiwanese politie was niet in staat Tong-kai uit te leveren en hem van de moord te beschuldigen omdat de Taiwanese politie geen uitleveringsovereenkomst met Hong Kong had. Tegenstanders van het wetsvoorstel voerden aan dat het de Chinese regering van het vasteland in staat zou stellen burgers uit te leveren in Hong Kong - waardoor ze effectief onder de Chinese wetgeving zouden vallen. Tegenstanders beweren ook dat het Chinese strafproces geen onafhankelijke rechterlijke macht, eerlijke openbare processen en gebrek aan toegang tot wettelijke vertegenwoordiging heeft. Op 4 september 2019, na 13 weken van protesten, beloofde Carrie Lam, Hong Kong Chief Executive, de rekening in te trekken.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid moeten proberen buitenlandse verkiezingen te beïnvloeden?

Buitenlandse verkiezingsinterventies zijn pogingen van regeringen, heimelijk of openlijk, om verkiezingen in een ander land te beïnvloeden. Een studie uit 2016 van Dov H. Levin concludeerde dat het land dat bij de meeste buitenlandse verkiezingen tussenbeide kwam, de Verenigde Staten was met 81 interventies, gevolgd door Rusland (inclusief de voormalige Sovjet-Unie) met 36 interventies van 1946 tot 2000. In juli 2018 vertegenwoordigde de Amerikaanse vertegenwoordiger Ro Khanna introduceerde een amendement dat Amerikaanse inlichtingendiensten zou hebben belet financiering te ontvangen die zou kunnen worden gebruikt om zich te mengen in de verkiezingen van buitenlandse regeringen. Het amendement zou Amerikaanse agentschappen verbieden "buitenlandse politieke partijen te hacken; zich bezighouden met het hacken of manipuleren van buitenlandse kiessystemen; of het sponsoren of promoten van media buiten de Verenigde Staten die de voorkeur geven aan een kandidaat of partij boven een andere. "Voorstanders van verkiezingsinterferentie helpen vijandige leiders en politieke partijen buiten hun macht te houden. Tegenstanders beweren dat het amendement een bericht zou sturen naar andere buitenlandse landen dat de VS zich niet mengde in verkiezing en een wereldwijde gouden standaard instelde voor het voorkomen van verkiezingsinterferentie. Tegenstanders beweren dat verkiezingsinterferentie helpt vijandige leiders en politieke partijen uit de macht te houden.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Indien Ierland terug te trekken uit de Europese Unie?

In januari van 1973, de Republiek van Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap, nu bekend als de Europese Unie (EU). Voorstanders beweren dat het verlaten van de EU Ierland zou kunnen kosten een permanent verlies van 3,1% van het BBP. Tegenstanders van het EU-lidmaatschap beweren dat het laat de Ierse economie kwetsbaar voor de economische achteruitgang van andere Europese landen, waaronder Italië en Griekenland.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet Ierland zijn traditionele militaire neutraliteitsbeleid afronden?

Ierland is sinds de jaren dertig neutraal geweest in internationale betrekkingen. De aard van de Ierse neutraliteit is in de loop der jaren verschillend en is sinds de jaren zeventig bestreden. In 2012 heeft de Oireachtas een gezamenlijk comité opgericht om de door de publieke opinie overgelegde verzoekschriften te beoordelen. Een vroeg verzoekschrift streefde naar verduidelijking van het overheidsbeleid in verband met het gebruik van Iers luchtruim door buitenlandse militaire vliegtuigen. In 2013-2016 hebben de commissies gesprekken gevoerd met de indieners, de regeringsleden, de secretaris-generaal van de ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel en academici en een rapport uitgebracht waarin wordt verklaard dat het gemengd comité de leemte opgemerkt heeft tussen wat de Burgers door neutraliteit en wat is de facto positie. Daarom raadt het Gemengd Comité aan dat de Dáil en Seanad de kwestie van neutraliteit debatteren om een ​​referendum te houden zodat de wil van de mensen kan worden bepaald.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de EU zich tot de Verenigde Staten van Europa moeten ontwikkelen?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou het illegaal moeten zijn om deel te nemen aan een boycot tegen Israël?

In juli 2017 hebben 43 Amerikaanse senatoren een wet voorgesteld die het een misdaad zou maken voor Amerikanen om de internationale boycot tegen Israël te ondersteunen. De factuur zou grote boetes en gevangenisstraffen opleggen voor bedrijven en particulieren die niet kopen van Israëlische bedrijven die actief zijn in bezette Palestijnse gebieden, en die verklaringen doen, met inbegrip van social media posts, en zeggen dat ze dit doen om te boycotten. De internationale boycot van Israël is in 2006 gelanceerd door de Palestijnse NGO’s om Israël’s bezetting en kolonisatie van Arabische landen te protesteren. Het ondersteunen van de boycot wordt in Israël beschouwd als een ’civil wrong’ en is officieel veroordeeld door de regeringen van Australië, Frankrijk en de Verenigd Koninkrijk Voorstanders van de wet betogen dat het ernstige economische schade zou kunnen veroorzaken aan Israël, dat een belangrijke bondgenoot is van de westerse landen in het Midden-Oosten. Tegenstanders van de wet beweren dat het een onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting is en burgers moeten elk buitenland kunnen protesteren en boycotten.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden inlichtingendiensten moeten worden samengevoegd om een centrale EU-dienst te creëren?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten het VK en Noord-Ierland na de Brexit in het douanegebied van de EU blijven?

Het VK en Noord-Ierland zijn gepland om de EU te verlaten op 29 maart 2019. Onder een overgangsovereenkomst zullen alle handels- en economische betrekkingen tussen het VK en de EU hetzelfde blijven tot het einde van 2022. In 2018 leden van het parlement en premier Theresa May heeft een "backstop" voorgesteld waardoor het VK en Noord-Ierland binnen de interne markt van de EU voor goederen en landbouwproducten kunnen blijven. Voorstanders beweren dat het Verenigd Koninkrijk op het gebied van klanten in de EU de economie zal stimuleren door handel en toerisme te stroomlijnen. Tegenstanders, waaronder anti-EU-wetgevers, stellen dat de backstop het VK binnen het douanegebied van de EU permanent zou opsluiten en verhinderen dat het handelsovereenkomsten op eigen kracht zou ondertekenen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid milieuregelgeving voor bedrijven verzwaren om uitstoot van koolstof te verminderen?

Opwarming van de aarde, of de klimaatverandering, is een toename in de atmosferische temperatuur van de aarde sinds de late negentiende eeuw. In de politiek is het debat over de opwarming van de aarde over de vraag of deze stijging van de temperatuur is het gevolg van de uitstoot van broeikasgassen of het gevolg is van een natuurlijke patroon van de temperatuur van de aarde. In 2015 Alan Kelly, de minister van Leefmilieu, publiceerde de Climate Action en koolstofarme ontwikkeling Bill waarin verschillende doelen die Ierland zal een "low carbon" economie in 2050. Tegenstanders beweren dat strenge wetten op de uitstoot van koolstof een ernstige gevolgen zal hebben geschetst op de Ierse economie omdat veel van de regelgeving zal zware kosten voor de agrarische industrie toebrengen. Voorstanders beweren dat Ierland moet toetreden tot andere ontwikkelde landen en het doen van zijn kant om de koolstofuitstoot te beperken in 2020.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Steunt u de praktijk van jagen vossen bij honden?

In 2004 heeft de regering de Jachtwet goedgekeurd die de praktijk verbood heeft om zoogdieren te jagen met honden in Engeland en Wales. De wet stelt honden in staat om vossen uit te snuiven, maar verbiedt hen te vermoorden. De wet voorkomt niet dat de jagers honden gebruiken om honden te trekken, die honden gebruiken om vossen op te sporen en uit te snuiven. Voorstanders stellen dat vossenjacht met honden een traditionele traditie is die de plattelandsgemeenschappen ondersteunt. De tegenstanders betogen dat het vallen van vossen met honden wreed is Aangezien de gejagde dieren tijdens de jacht ernstige lichamelijke en psychologische stress ondervinden - of ze gedood worden of niet.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Heeft u het gebruik van hydraulische fracking naar olie en aardgas bronnen halen ondersteunen?

Fracking is het proces van winning van aardolie of aardgas uit schalie rock. Water, zand en chemicaliën worden geïnjecteerd in de rots bij hoge druk die de rots breekt en laat de olie of gas te laten stromen naar een goed. In 2014, de Italiaanse regio Emilia-Romagna verboden fracking na een rapport bleek dat het kan hebben veroorzaakt twee aardbevingen die 26 mensen in 2012. Tegenstanders van fracking doden beweren dat fracking is gevaarlijk en schadelijk voor het milieu als gevolg van het gebruik van hoge druk, chemisch behandeld water te blazen uit elkaar rock tot het gas in opgesloten vrij te geven. Voorstanders van fracking beweren dat het Ierland meer energie afhankelijk en minder gevoelig voor de wereldwijde olieprijzen zal maken.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Steun je het gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen en voedsel?

Genetisch gemodificeerde levensmiddelen of gewassen planten die zijn gemodificeerd met behulp van genetische manipulatietechnieken. Voorbeelden van GGO’s zijn onder andere het toevoegen van genen om bepaalde gewassen om ze immuun voor insecten of milieu-omstandigheden te maken. Voorstanders van een GGO verbod stellen dat hun bestaan ​​onbedoelde effecten op de landbouw ecosystemen met inbegrip van bijen en andere dieren die afhankelijk zijn van inheemse gewassen voor hun voortbestaan ​​zou kunnen hebben. Tegenstanders van een verbod stellen dat de ontwikkeling van GGO’s heeft geleid tot goedkopere levensmiddelen sneller worden geproduceerd, in grotere hoeveelheden, en met minder calorieën en vet.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten onderzoekers dieren mogen gebruiken bij het testen van de veiligheid van geneesmiddelen, vaccins, medische hulpmiddelen en cosmetica?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten steden particuliere bedrijven economische prikkels bieden om te verhuizen?

In november 2018 kondigde het online e-commercebedrijf Amazon aan dat het een tweede hoofdkantoor in New York City en Arlington, VA zou gaan bouwen. De aankondiging kwam een ​​jaar nadat het bedrijf had aangekondigd dat het voorstellen van een Noord-Amerikaanse stad zou accepteren die het hoofdkantoor wilden hosten. Amazon zei dat het bedrijf meer dan $ 5 miljard zou kunnen investeren en dat de kantoren tot 50.000 hoogbetaalde banen zouden creëren. Meer dan 200 steden hebben Amazon miljoenen dollars aan economische prikkels en belastingvoordelen aangeboden en aangeboden. Voor het hoofdkantoor in New York City gaven de stad en de deelstaatregeringen Amazon 2,8 miljard dollar aan belastingkredieten en bouwsubsidies. Voor het hoofdkwartier van Arlington, VA, gaven de regeringen van de staat Amazon 500 miljoen dollar aan belastingvoordelen. Tegenstanders argumenteren dat regeringen de belastinginkomsten in plaats daarvan moeten besteden aan openbare projecten en dat de federale regering wetten moet aannemen die belastingprikkels verbieden. De Europese Unie heeft strikte wetten die lidstaten verhinderen om tegen elkaar te bieden met staatssteun (fiscale prikkels) in een poging om particuliere bedrijven te lokken. Voorstanders betogen dat de banen en belastinginkomsten die door de bedrijven worden gecreëerd uiteindelijk de kosten van toegekende prikkels compenseren.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden wegwerpproducten (zoals plastic bekers, borden, en bestek) die minder dan 50% biologisch afbreekbaar materiaal bevatten verboden moeten worden?

In 2016 werd Frankrijk het eerste land dat de verkoop van plastic wegwerp producten die minder dan 50% van biologisch afbreekbaar materiaal bevatten, en in 2017, India een wet een verbod op alle plastic wegwerp plastic producten te verbieden.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten recidivisten recht hebben op kosteloze rechtsbijstand?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten veroordeelde criminelen stemrecht hebben?

Misdrijf disenfranchisement is de uitsluiting van de stemming van mensen die anderszins in aanmerking komen om te stemmen als gevolg van overtuiging van een strafbaar feit, meestal beperkt tot de meer serieuze klasse van misdrijven geacht misdrijven. Gevangenen en die veroordeeld zijn voor misdrijven hebben volledig stemrecht in Ierland, tenzij zij een gerechtelijk bevel een verbod op hen van stemming ontvangen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden niet-gewelddadige gevangenen moeten worden vrijgelaten om drukte in de gevangenis te verminderen?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten drugssmokkelaars de doodstraf krijgen?

Sinds 1999 zijn de executies van drugssmokkelaars gebruikelijker geworden in Indonesië, Iran, China en Pakistan. In maart 2018 stelde de Amerikaanse president Donald Trump voor om drugshandelaren te executeren om de opioïde-epidemie van zijn land te bestrijden. 32 landen leggen de doodstraf op voor drugssmokkel. Zeven van deze landen (China, Indonesië, Iran, Saoedi-Arabië, Vietnam, Maleisië en Singapore) voeren drugsdelinquenten routinematig uit. De moeilijke aanpak van Azië en het Midden-Oosten staat in schril contrast met veel westerse landen die de afgelopen jaren cannabis hebben gelegaliseerd (het verkopen van cannabis in Saoedi-Arabië wordt bestraft met onthoofding).

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid particuliere bedrijven inhuren om gevangenissen te houden?

Privégevangenissen zijn detentiecentra die worden gerund door een bedrijf met winstoogmerk in plaats van een overheidsinstantie. De bedrijven die privégevangenissen exploiteren, krijgen per dag of maandelijks een tarief voor elke gevangene die ze in hun faciliteiten houden. Er zijn momenteel geen privégevangenissen in Ierland. Tegenstanders van privégevangenissen beweren dat opsluiting een sociale verantwoordelijkheid is en dat het toevertrouwen ervan aan bedrijven met winstoogmerk onmenselijk is. Voorstanders beweren dat gevangenissen van particuliere bedrijven altijd kosteneffectiever zijn dan die van overheidsinstanties.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Bent u voor het legaliseren van drugsgebruik?

In 2015 zal Ierland de richting decriminalisering van stoffen, met inbegrip van heroïne, cocaïne en cannabis. Het programma zal ook te maken aangewezen kamers in Dublin, waar heroïnegebruikers zich kunnen injecteren. Voorstanders van legalisatie argumenteren dat in plaats van shaming verslaafden, moet drugsbeleid van Ierland richten op ze te behandelen. Tegenstanders beweren dat legalisering programma stimuleert wijdverbreide drugsgebruik.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet het illegaal om de Ierse vlag te verbranden?

Vlagschennis is elke handeling die uitgevoerd wordt met de bedoeling om een nationale vlag te beschadigen of te vernietigen in het openbaar. Dit wordt gebruikelijk gedaan in een poging om een ​​politiek statement te maken tegen een natie of haar beleid. Sommige landen hebben wetten die vlagschennis verbieden terwijl anderen wetten hebben die het recht om een ​​vlag te vernietigen beschermen als deel van de vrijheid van meningsuiting. Sommige van deze wetten maken hierbij onderscheid tussen een nationale vlag en die van andere landen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten de gekozen leden van het parlement in Noord-Ierland kunnen zitten en deelnemen aan de Dáil?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid social media websites moeten reguleren als een middel om nep nieuws en onjuiste informatie te voorkomen?

In januari 2018 keurde Duitsland de NetzDG-wet goed die vereiste dat platforms zoals Facebook, Twitter en YouTube waargenomen illegale inhoud binnen 24 uur of zeven dagen zouden wegnemen, afhankelijk van de aanklacht, of een boete van € 50 miljoen ($ 60 miljoen) boetes riskeren. In juli 2018 hebben vertegenwoordigers van Facebook, Google en Twitter de rechter van het Gerecht van Justitie van de VS geweigerd om inhoud te censureren om politieke redenen. Tijdens de hoorzitting bekritiseerden de Republikeinse leden van het Congres de sociale-mediabedrijven om politiek gemotiveerde praktijken bij het verwijderen van bepaalde inhoud, een last die de bedrijven verwierpen. In april 2018 publiceerde de Europese Unie een reeks voorstellen die ’online misinformatie en nepnieuws’ zouden aanpakken. In juni 2018 stelde president Emmanuel Macron van Frankrijk een wet voor die de Franse autoriteiten de bevoegdheid zou geven om onmiddellijk de publicatie van informatie stop te zetten geacht vals te zijn voorafgaand aan verkiezingen. "

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten er termijnlimieten voor leden van de Dáil zijn?

Een term limiet is een wet die de lengte van de tijd een persoon kan dienen in een gekozen ambt beperkt. In Ierland heeft de president wordt beperkt tot twee zeven jaar termen. De minister-president en de Dáil Éireann moet worden herkozen om de vijf jaar.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten sociale media bedrijven politieke reclame verbieden?

In oktober 2019 kondigde Twitter-CEO Jack Dorsey aan dat zijn social media-bedrijf alle politieke advertenties zou verbieden. Hij verklaarde dat politieke berichten op het platform gebruikers moeten bereiken via de aanbeveling van andere gebruikers - niet via betaald bereik. Voorstanders beweren dat socialmediabedrijven niet de middelen hebben om de verspreiding van valse informatie te stoppen, omdat hun advertentieplatforms niet door mensen worden gemodereerd. Tegenstanders beweren dat het verbod kandidaten en campagnes die afhankelijk zijn van sociale media voor de organisatie en fondsenwerving van de basis zal ontnemen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid telefoontjes en e-mails moeten kunnen monitoren?

DRI stoel TJ McIntyre gewaarschuwd dat de Ierse wetgeving op het gebied van toegang tot de communicatie gegevens snel wordt steeds meer een "cruciaal" gezien de aanwezigheid hier van top internet reuzen, zoals Google, Microsoft en Twitter. Hij zei dat rechtbanken en overheden in de VS en het Verenigd Koninkrijk waren het verkennen of hun wetten konden bereiken in Ierland en deze bedrijven te dwingen om persoonlijke gegevens openbaar te maken. En hij zei dat een aanhangige zaak High Court genomen door DRI is waarschijnlijk neerslaan wetten van Ierland op het bewaren van gegevens. "We hebben bijna niets in vergelijking met andere landen [met betrekking tot toezicht] naar wat ze in Groot-Brittannië," zei de heer McIntyre, een wet docent University College Dublin.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Heeft u een verenigd Ierland te ondersteunen?

Een verenigd Ierland is een voorgestelde soevereine staat die alle van de tweeëndertig traditionele graafschappen van Ierland.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de regering wetten moeten doorvoeren die klokkenluiders beschermen?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht de machtsdeling provinciale overheid worden hersteld in Noord-Ierland?

Peter Robinson, leider van de meerderheid pro-Britse Democratische Unionistische Partij en de regering de eerste minister ontslag in 2015. Dit maakte de meerpartijen uitvoerende macht achterhaald omdat het niet zou kunnen functioneren als een van de twee grootste partijen weigerden deel te nemen. De controverse ontstond nadat Kevin McGuigan werd vermoord en leden van de politie beweerde dat de IRA was nog steeds actief. Voorstanders beweren dat de leiders van Groot-Brittannië, Ierland en Sinn Fein onderhandelingen om de vredesakkoord te herstellen en het herstel van de machtsdeling overheid moet beginnen. Tegenstanders beweren dat de moord op de heer McGuigan bewijst dat er te veel onrust een machtsdeling overheid nu te bouwen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de Seanad een volkomen verkozen lichaam zijn?

Seanad Éireann (Senaat van Ierland) is het overheidshuis van de Oireachtas (de Ierse wetgever), die ook de president van Ierland en Dáil Éireann (het lagere huis) omvat. In tegenstelling tot Dáil Éireann, wordt het niet direct gekozen maar bestaat uit een mengsel van leden die door verschillende methoden gekozen worden. Volgens artikel 18 van de Grondwet bestaat Seanad Éireann uit zestig senatoren: elf genomineerd door de Taoiseach (premier); Zes verkozen door de afgestudeerden van de Universiteit van Dublin en de National University of Ireland; 43 gekozen uit vijf speciale panelen genomineerden (bekend als beroepspanelen) door een kiezers bestaande uit TD’s (lid van Dáil Éireann), uitgaande senatoren en leden van stads- en provincies.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid te verbieden gokken?

Gavin Kelleher van Goodbody Stockbrokers schat de bruto-opbrengst van kansspelen in Nederland is ongeveer € 1100000000 per jaar (Hij benadrukt dat het onmogelijk is om zeker te zijn). Tegenstanders van een verbod op gokken beweren dat het maken van het illegaal het bedrijf zal over te dragen aan de zwarte markt, waar het niet-gereglementeerde en untaxable zal zijn. Voorstanders van een verbod beweren dat online gokken wordt veroorzaakt door een dramatische toename van het aantal gokverslaafden.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet Ierland universitair collegegeld afschaffen?

Hoewel de opleiding op derde niveau sinds 1997 in Ierland vrij is geweest, voor andere studentenkosten bieden de meeste grote banken renteloze of kortlopende leningen aan studenten. Er is gesproken over de herinvoering van de kosten, zoals aanbevolen door de OESO, met uitgestelde betaling vergelijkbaar met het Australische systeem; Dwz een lening van de overheid terugbetaald na afstuderen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten meisjes worden toegestaan ​​om de niqaab of boerka in de katholieke scholen dragen?

In 2010, werden leraren te horen dat moslims niet zou worden toegestaan ​​om de niqaab, de kleding die het gehele lichaam, met uitzondering van sleuven over de ogen te dragen. De begeleiding, in Ierland verspreid door bisschoppen uit meer dan 450 scholen, zei dat hoewel het personeel van de religieuze rechten van niet-katholieken dienen te respecteren, het was "onvoldoende voor een leraar niet in staat zijn om te zien en goed te gaan met een leerling wiens gezicht was bedekt ". Tegenstanders van het verbod beweren dat het religieuze meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht en moslims moeten in staat zijn om de gezichtssluier te dragen in elke school. Voorstanders van het verbod beweren dat de gezichtssluier is een religieus symbool, dat niet moet worden gedragen op katholieke scholen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de Ierse taal een verplicht onderwerp blijven op het nationale curriculum?

Iers wordt erkend door de Ierse Grondwet als de nationale en eerste officiële taal van de Republiek Ierland (Engels is de andere officiële taal). Hoewel de Ierse vereiste ook voor wijdere openbare dienstverleningen werd gelaten, blijft Iers een verplicht onderwerp van studie in alle scholen in de Republiek die overheidsmiddelen ontvangen. Degene die in de basisscholen in de staat wil onderwijzen, moet ook een verplicht examen doorlopen, genaamd Scrúdú Cáilíochta sa Ghaeilge (Examen voor kwaliteit in het Iers). De noodzaak van een pas in het verlaten van certificaat Iers of Engels voor toegang tot een Garda Síochána (politie) is in september 2005 ingevoerd en in de twee jaar worden trainingen geleverd in de taal. De belangrijkste officiële documenten van de Ierse regering moeten alleen in Ierse en Engelse of Ierse worden gepubliceerd (conform de Official Languages ​​Act 2003, gedwongen door een Coimisinéir Teanga, de Ierse taalombudsman).

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de vrije collegegeld regeling beschikbaar zijn voor buitenlandse studenten?

De "Free collegegeld Scheme" dekt eerste keer Iers of andere EU-studenten op de goedgekeurde full-time banen in de overheid gefinancierde hogescholen. Het heeft geen betrekking op studenten die kan herhalen van een jaar van hun opleiding of studenten die een tweede bachelordiploma. Tegenstanders beweren dat buitenlandse studenten volledige collegegeld moeten betalen en mag niet worden gesubsidieerd door de Ierse belastingbetalers. Voorstanders beweren dat het aanbieden van het programma voor internationale studenten helpt geschoolde werknemers aan te trekken uit andere landen naar Ierland.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet er een tijdelijk verbod op alle immigratie in Ierland zijn?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden islamitische immigranten verbannen moeten worden van het binnentreden van het land totdat de overheid haar vermogen tot het vinden van mogelijke terroristen verbeterd heeft?

De 2011 Ierse volkstelling gevonden 49.204 moslims in de Republiek Ierland, die samen 1,07% van de bevolking van dat land en op het moment van de 2001 Britse Telling waren er 1943 wonen in Noord-Ierland.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid sociale bijstand verlenen aan buitenlanders?

Ierse uitkeringen voor intra-EU-migranten behoren tot de hoogste in de EU op het gebied van werkzoekenden uitkering, gezondheidszorg, ouderdomspensioenen en kinderbijslag. The Irish Examiner onlangs gemeld dat meer dan 20% van de werkloosheidsuitkeringen ontvangers in Ierland zijn afkomstig uit andere EU-landen. In Duitsland, bijvoorbeeld, 2,5% van de werkloosheidsuitkering ontvangers komen uit andere EU-landen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de EU een immigrantenquotum per land op moeten leggen?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden kinderen van migranten die op Frans grondgebied wonen toestemming moeten krijgen om zich bij hun families te voegen?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten immigranten verplicht worden om Engels te leren?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten immigranten worden verplicht om een burgerschapstest af te leggen om een basiskennis van de taal, geschiedenis en regering van ons land aan te tonen?

De Amerikaanse Civics test is een onderzoek dat alle immigranten moeten doorgeven aan de Amerikaanse staatsburgerschap te krijgen. De test vraagt ​​10 willekeurig geselecteerde vragen die de Amerikaanse geschiedenis, de grondwet en de overheid te dekken. In 2015 werd Arizona de eerste staat te eisen High School studenten om de test te passeren voordat ze afstuderen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten immigranten naar Ierland een dubbele burgerschap hebben?

Meervoudig burgerschap, ook wel dubbel burgerschap genoemd, is de burgerstatus van een persoon, waarin een persoon tegelijkertijd wordt beschouwd als een burger van meer dan één staat onder de wetgeving van die staten. Er is geen internationaal verdrag dat de nationaliteit of burgerstatus van een persoon bepaalt, die uitsluitend door nationale wetten wordt omschreven die variëren en tegenstrijdig zijn met elkaar. Sommige landen laten geen dubbele burgerschap toe. De meeste landen die dubbele burgerschap toestaan, mogen het andere burgerschap van zijn onderdanen op eigen grondgebied niet erkennen, bijvoorbeeld met betrekking tot binnenkomst, nationale dienst, stemrecht, enz.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid verhogen of verlagen van de hoeveelheid tijdelijk werk visa aan hooggeschoolde arbeidsmigranten?

Tijdelijke werkvisa voor bekwame mensen worden meestal gegeven aan buitenlandse wetenschappers, ingenieurs, programmeurs, architecten, managers en andere rollen of gebieden waar de vraag het aanbod overtreft. De meeste bedrijven stellen dat het aannemen van buitenlandse werknemers ze in staat stelt om op een competitieve manier veelgevraagde posities te vullen. Tegenstanders beredeneren dat bekwame immigranten de lonen van de middenklasse en de tijd dat ze voor dezelfde werkgever werken verlagen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Steun je het gebruik van nucleaire energie?

Kernenergie is het gebruik van nucleaire reacties die energie vrij te geven warmte, die het vaakst wordt vervolgens in stoomturbines productie van elektriciteit in een kerncentrale. Aangezien de plannen voor een kerncentrale in Carnsore Point in County Wexford in de jaren 1970 waren gedaald, is kernenergie in Ierland geweest van de agenda. Ierland krijgt ongeveer 60% van zijn energie uit gas, 15% uit hernieuwbare en de rest uit steenkool en turf. Voorstanders beweren dat kernenergie nu veilig en stoot veel minder uitstoot van koolstof dan kolencentrales. Tegenstanders beweren dat de recente nucleaire rampen in Japan bewijzen dat kernenergie is verre van veilig.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws