Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Ireland có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không?

Các kết quả from Nick Xenophon Team

Viện trợ nước ngoài quả thăm dò ý kiến ​​kết Viện trợ nước ngoài cho Đội Nick Xenophon

Tăng

0 phiếu bầu

0%

Giảm bớt

0 phiếu bầu

0%

Phân phối các câu trả lời được gửi bởi Nick Xenophon Team.

0 Tăng câu trả lời
0 Giảm câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ May 11, 2015 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Thành phố

Buổi tiệc

Tư tưởng

Trang mạng

Tăng Giảm bớt Tầm quan trọng

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Tìm hiểu thêm về viện trợ nước ngoài

Năm 2013, Ireland đã viện trợ € 630 triệu. Chính phủ tuyên bố rằng mục tiêu của chương trình viện trợ của Ireland là giảm nghèo đói, đặc biệt là ở châu Phi cận Sahara. Nó hỗ trợ phát triển lâu dài và cung cấp hỗ trợ nhân đạo tại hơn tám mươi quốc gia nghèo nhất thế giới.  Xem tin tức viện trợ nước ngoài gần đây

Thảo luận về vấn đề này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]