92%
Vâng
8%
Không
92%
Vâng
8%
Không

Kết Quả Lịch Sử

Hãy xem sự ủng hộ dành cho từng quan điểm về “Đầu tư bất động sản nước ngoài” đã thay đổi như thế nào theo thời gian đối với 551 cử tri Ireland .

Đang tải dữ liệu...

Đang tải biểu đồ... 

Tầm Quan Trọng Lịch Sử

Hãy xem tầm quan trọng của “Đầu tư bất động sản nước ngoài” đã thay đổi như thế nào theo thời gian đối với 551 cử tri Ireland .

Đang tải dữ liệu...

Đang tải biểu đồ... 

Các Câu Trả Lời Phổ Biến Khác

Câu trả lời độc đáo từ người dùng Ireland có quan điểm mở rộng ra ngoài các lựa chọn được cung cấp.

Tiếng Việt