Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Bạn có ủng hộ Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) không?

Các kết quả from Sinn Féin

Trả lời lần cuối 5 giờ trước

Quan hệ đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương quả thăm dò ý kiến ​​kết Quan hệ đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương cho Sinn Féin

Vâng

307 phiếu bầu

39%

Không

478 phiếu bầu

61%

Phân phối các câu trả lời được gửi bởi Sinn Féin.

1 Có câu trả lời
6 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ May 11, 2016 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Thành phố

Buổi tiệc

Tư tưởng

Trang mạng

Vâng Không Tầm quan trọng

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Tìm hiểu thêm về Quan hệ đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương

Quan hệ đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) là một thỏa thuận thương mại được đề xuất giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ, với mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thương mại và đa phương. Thỏa thuận này bị phản đối bởi các công đoàn, tổ chức từ thiện, các tổ chức phi chính phủ và các nhà môi trường ở châu Âu, người chỉ trích thỏa thuận giảm các quy định về an toàn thực phẩm và pháp luật về môi trường.  Xem tin tức Quan hệ đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương gần đây

Thảo luận về vấn đề này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]