Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz karę śmierci?

Wyniki from Republican Sinn Féin

Ostatnio odpowiedział 10 godzin temu

Wyniki sondaży Kara śmierci dla Republikańska Sinn Fein

Tak

3,179 głosy

71%

Nie

1,308 głosy

29%

Rozkład odpowiedzi przedstawionych przez Republikanina Sinn Féin.

3 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Aug 18, 2012 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o karze śmierci

Kara śmierci czy kara śmierci jest procesem prawnym, zgodnie z którą osoba jest skazany na śmierć jako karę za przestępstwo. Brazylia zniosła karę śmierci w 1889 roku.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące kara śmierci

Omów tą sprawę...

Polski